CCR Polska Sp. z o.o.

Realizacja obowiązków

Z nami kompleksowo zrealizujesz swoje obowiązki.

Przejmujemy obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, oleje oraz produkty w opakowaniach.

Gwarantujemy zgodną z wymogami prawa realizację poziomów odzysku i recyklingu wynikających z:

  • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

oraz realizację publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Nie płać opłaty produktowej! Zaoszczędź czas i pieniądze.

Skontaktuj się z nami:

Tel. + 48 222138200

Zapytanie ofertowe >