CCR Polska Sp. z o.o.

Obrót surowcami wtórnymi

Oferujemy Państwu aktywne wsparcie na drodze do prawidłowej gospodarki odpadami poprzez zarządzanie cyklem surowca wtórnego.

Poprzez stały monitoring i optymalizację sieci recyklerów odpadów, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu optymalne warunki odbioru odpadów. Organizujemy zbieranie, sortowanie i przetwarzanie surowców. Na poziomie międzynarodowym, oferujemy dużą elastyczność dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem recyklerów i gwarantujemy bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie z materiałami niebezpiecznymi. Przeciwdziałamy zmienności stawek w handlu surowcami, zapewniając bezpieczeństwo bezpośrednich dostaw surowców wtórnych, zwiększenie jakości, opłacalności i stabilności w tym procesie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty, prosimy o kontakt.

Zapytanie ofertowe >