CCR Polska Sp. z o.o.

Environmental Compliance Services

CCR Polska wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska.

CCR Polska wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska zarówno w Polsce jak i w Europie. W ramach usług doradczych przeprowadźmy kompleksowe audyty, szkolenia, przygotowujemy ekspertyzy i porady prawne. Ponadto wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie przygotowywania i wdrażania procedur środowiskowych, także podczas kontroli instytucji związanych z ochroną środowiska. Nasi eksperci prowadzą stały monitoring przepisów prawnych, dzięki czemu proponujemy zoptymalizowane rozwiązania zgodne z aktualnym stanem prawnym i dopasowane do potrzeb Klienta.

Przedsiębiorców działających również poza granicami Polski zachęcamy do zapoznania się z Environmental Compliance Management (ECM), który jest pionierską usługą kierowaną do firm prowadzących swoją działalność w kilku krajach Unii Europejskiej. Mnogość ustaw regulujących obowiązki przedsiębiorcy czyni zarządzanie zgodnością dużym wyzwaniem dla firm. Z jednej dyrektywy unijnej powstaje 27 ustaw krajowych, które w mniejszym lub większym stopniu różnią się od siebie. W przypadku dyrektyw dotyczących recyklingu opakowań, sprzętu elektrycznego czy baterii jest to aż 81 ustaw krajowych, które muszą być przestrzegane przez przedsiębiorców działających na danym rynku. CCR poprzez usługę International Compliance Management zapewnia całkowitą zgodność z ustawami w każdym kraju Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Gwarantujemy spełnienie restrykcyjnych norm przy jednoczesnej optymalizacji ekonomicznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty, prosimy o kontakt.

 

CCR Polska Sp. z o.o.
Tel. + 48 222138200

Zapytanie ofertowe >REBAT

Usługa REBAT to kompleksowe rozwiązanie w zakresie realizacji obowiązków Wprowadzającego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

RELECTRA

CCR RELECTRA to profesjonalna organizacja odzysku opakowań przejmująca i realizująca obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski.

REPACK

CCR REPACK jest profesjonalną organizacją odzysku opakowań, która realizuje obowiązki nałożone na przedsiębiorców przepisami następujących ustawy: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013 4.