CCR Polska Sp. z o.o.
CCR Polska oferuje pełne wsparcie w zakresie ochrony środowiska i logistyki odpadów.

Usługi

Outsourcing środowiskowy

Prowadzimy audyty środowiskowe, sprawozdawczość do GUS, UM, KOBiZE, Wód Polskich. Opracowujemy wnioski o wydanie pozwoleń. Udzielamy wsparcia podczas kontroli organów administracji.

Dowiedz się więcej >

REBAT

Usługa REBAT to kompleksowe rozwiązanie w zakresie realizacji obowiązków Wprowadzającego wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
Dowiedz się więcej >

RELECTRA

CCR RELECTRA to profesjonalna organizacja odzysku przejmująca i realizująca obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski.
Dowiedz się więcej >

REPACK

CCR REPACK jest profesjonalną organizacją odzysku opakowań, która realizuje obowiązki nałożone na przedsiębiorców przepisami następujących ustawy: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013.

Dowiedz się więcej >

REACT

CCR REACT dedykujemy przedsiębiorcom wprowadzającym towary do obrotu na terytorium Polski. Odpowiadamy na potrzeby w zakresie pomocy w identyfikacji, interpretacji oraz wykonania ustawowych zadań. Naszym celem jest zapewnienie pełnej zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z aktualnymi wymogami prawa w zakresie związanym z wprowadzeniem produktu do obrotu.

Dowiedz się więcej >