CCR Polska Sp. z o.o.

Zarząd


Patrick Wiedemann, Dyrektor Zarządzający

Patrick Wiedemann będąc odpowiedzialnym za całą Grupę i zależne globalne spółki, jest Prezesem zarówno Reverse Logistics GmbH, jak i CCR Logistics Systems AG.
Będąc absolwentem inżynierii przemysłowej, wstąpił do RLG w 2010r. na stanowisko Dyrektora Finansowego, a po dwóch latach objął stanowisko Prezesa. W czasie swojej obecności w RLG stworzył Grupę o obecnej strukturze, która jako globalny gracz, dostarcza innowacyjne rozwiązania związane z procesami wydłużenia cyklu życia produktu.
Zanim zaangażował się w RLG, przez prawie 10 lat był Dyrektorem Finansowym w firmie Data Modul AG, gdzie odpowiadał za międzynarodowy biznes oraz wszelkie działania, również te związane z finansami, kontrolą i administracją. We wcześniejszym okresie, przez 5 lat, aktywnie współdziałał w filiach Grupy Hilti, zlokalizowanych w Niemczech, Lichtensteinie, Chinach, gdzie obejmował stanowiska kierownicze powiązane z Finansami oraz Controlingiem.

 

Matthias Burger, Dyrektor Zarządzający

Matthias Burger, w lutym 2017r. objął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych Grupy Reverse Logistics, jednocześnie stając się Dyrektorem Zarządzającym Reverse Logistics GmbH i CCR Logistics Systems AG. W tej roli nadzoruje codzienną działalność grupy i zapewnia, że organizacja jest dobrze przygotowana i wyposażona, aby sprostać obecnym i przyszłym oczekiwaniom klientów.
Zanim przystąpił do RLG, będąc absolwentem Business Administration, od 2009 roku pracował na terenie Europy jako Partner Operacyjny Monitor Clipper Partners, jednocześnie pełniąc rolę doradcy strategicznego dla RLG. We wcześniejszym okresie obejmował stanowisko Dyrektora w Monitor Group.

 


Michał Jurczok, Wiceprezes Zarządu

Michał Jurczok jest Wiceprezesem CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz CCR Polska Sp. z o.o.
Jest absolwentem Politechniki Ślaskiej w Gliwicach na kierunku Ochrona Środowiska. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (kierunek Studia Menadżerskie) oraz na Akademi Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunek Psychologia Biznesu). Zanim w 2009 roku związał swoją karierę zawodową z CCR pełnił stanowiska menadżerskie w firmach branży gospodarki odpadami (m.in. grupa Toensmeier, Rekopol Organizacja Odzysku S.A.).

 


Achim Winter,Przewodniczący Rady Nadzorczej CCR

Założyciel i wieloletni prezes CCR Logistics Systems AG. Odpowiada za networking, działania lobbingowe oraz międzynarodowe akwizycje.
Członek Rady Nadzorczej Reverse Logistics GmbH (spółka matka)