CCR Polska Sp. z o.o.
21 sierpień 2020

Jak prawidłowo potwierdzić przekazanie odpadów w BDO?

Od 1 stycznia 2020 r. potwierdzanie przekazania odpadów powinno następować w oparciu o karty przekazania odpadów generowane w BDO. O czym należy pamiętać i jak przeprowadzić ten proces? – nasze wskazówki poniżej:

Pamiętaj!

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za odpad do momentu przekazania go uprawnionej firmie, tj. posiadającej decyzję zezwalającą na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jak wybrać uprawnioną firmę?

KROK 1:

Sprawdź w BDO, jakie działy zostały uwzględnione we wpisie firmy, której chcesz przekazać odpady (nie musisz się logować do BDO, aby to sprawdzić – rejestr jest ogólnodostępny). Firma powinna być wpisana w dziale XI.

KROK 2:

Poproś firmę o kopię/skan decyzji i sprawdź, czy widnieje w niej kod odpadu, który chcesz przekazać. Pamiętaj o zmianach, które zaszły po 5 marca 2020 r. i uzyskaj odpowiednio:

  • jeżeli decyzję wydano po 5 września 2018 r., to należy uzyskać od odbierającego skan tej decyzji i zweryfikować, czy firma może przyjmować dany rodzaj odpadu,
  • jeżeli decyzję wydano przed 5 września 2018 r., to należy uzyskać zarówno skan decyzji (i zweryfikować, czy firma może przyjmować dany rodzaj odpadu), jak również poprosić o potwierdzenie złożenia wniosku aktualizacyjnego przez odbierającego w terminie do 5 marca 2020 r. – gwarantuje to, że decyzja nie wygasła i możliwe jest legalne przekazanie odpadów.

Po wyborze firmy i ustaleniu warunków finansowych odbioru można zaplanować kartę przekazania odpadów w BDO.

Jak sporządzić KPO?

  • zaplanuj KPO, wskazując firmę transportującą i odbierającą odpady,
  • sprawdź, kto przyjechał po odpad i zweryfikuj, czy zgadza się to z danymi w BDO (m.in. imię, nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu),
  • sprawdzaj status KPO w BDO – w ten sposób dowiesz się, na jakim etapie jest przekazanie odpadu i czy trafił już do przejmującego,
  • po przejściu pełnego cyklu w BDO Twoja KPO będzie widoczna jako "zatwierdzone przyjęcie",
  • jeżeli masz obowiązek prowadzenia również kart ewidencji odpadów (KEO) – wczytaj do KEO dane z KPO.

Masz pytania dotyczące BDO?
Napisz na: srodowisko@ccr.pl