CCR Polska Sp. z o.o.
23 listopad 2015

CCR Polska wzmacnia swój udział w rynku odzysku opakowań

Pragniemy poinformować, iż w dniu 28/09/2015 roku w Warszawie Zarządy Spółek Organizacja Odzysku Opakowań Grupa Zachodnia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 54 lok. 42 (00-312 Warszawa) oraz CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Niepodległości 124 lok. 18 (02-577 Warszawa) podpisały Umowę, na mocy której w dniu 31/12/2015 o godz. 23.59 objęte przedmiotem niniejszego porozumienia elementy (w tym kontrakty z podmiotami wprowadzającymi do obrotu produkty w opakowaniach), wchodzące w skład przejmowanej przez CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przejdą na własność kupującego. Oznacza to, iż w tym samym momencie CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Organizacji Odzysku Opakowań Grupa Zachodnia S.A. wynikające z kontraktów, jakie zawarła ona z podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach do obrotu na terenie Polski. Proces konsolidacji nie będzie miał negatywnego wpływu na zachowanie ciągłości i poprawności realizacji przejętych obowiązków.

„Jest to już kolejny realizowany przez Grupę CCR proces przejęcia na polskim rynku. Przejęcie Grupy Zachodniej jest zgodne z naszą strategią wzmacniania i rozwoju CCR, zarówno na rynkach lokalnych, jak również jest konsekwentną realizacją strategii Holdingu RLG w wymiarze globalnym. Cieszymy się, iż z jeszcze większą mocą wejdziemy w rok 2016. Wierzymy, iż tego typu działania jeszcze zwiększą poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia naszych Klientów ze współpracy z CCR jako stabilnym, godnym zaufania partnerem biznesowym – powiedział Michał Jurczok Dyrektor Zarządzający Grupy CCR w Polsce oraz Wiceprezes Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy CCR w Polsce” [więcej]