CCR Polska Sp. z o.o.
19 październik 2015

Zbiórka zużytego sprzętu w firmie ROCHE POLSKA

W ubiegłym miesiącu razem z jednym z naszych klientów- firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. przeprowadziliśmy akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja była skierowana do pracowników firmy i odbyła się pod hasłem: Zużyty Sprzęt Elektryczny Pilnie Poszukiwany!

Zbiórka elektroodpadów została poprzedzona akcją informacyjną. W mailach i na plakatach informowaliśmy, co można przynieść i dlaczego warto pozbyć się zalegających w piwnicach i garażach elektroodpadów. Ponadto CCR zadbało o to, aby miejsce zbiórki było dobrze oznaczone i odpowiednio zabezpieczone.

Łącznie tylko w ciągu 1 dnia zebraliśmy ponad 200 kg zużytego sprzętu. Wszystkie zebrane odpady trafią do profesjonalnego zakładu przetwarzania gdzie zostaną poddane recyklingowi.

Nasza wspólna akcja przyczyni się do m.in.:

  • osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytego sprzętu
  • zmniejszania ilości odpadów niebezpiecznych trafiających na składowiska
  • odzyskiwania cennych surowców wtórnych
  • podniesienia świadomości ekologicznej pracowników firmy ROCHE

Wszystkim uczestnikom zbiórki dziękujemy za udział i zaangażowanie!