CCR Polska Sp. z o.o.
24 czerwiec 2015

Duży sukces szkolenia organizowanego przez CCR Polska

W dniach 15 czerwca br. odbyło się szkolenie, poświęcone tematyce nowej ustawy bateryjnej, planowanym zmianom w ustawie sprzętowej oraz zagadnieniom związanym z  REACH/CLP. Nadrzędnym celem szkolenia było, aby zarówno forma jak i treść przyczyniły się do lepszego zrozumienia zawiłości prawnych związanych z ustawowymi oraz obowiązkami przedsiębiorcy. 

Przywiązując olbrzymią wagę do jakości przekazywane wiedzy, duży nacisk położono na odpowiedni dobór prelegentów. Z tego względu zdecydowaliśmy się na praktyków związanych zawodowo z Ministerstwem Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz organizacjami zajmującymi się rozporządzeniem REACH.

 

Dla wszystkich osób, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu jak również wszystkich tych którzy chcieliby przeanalizować omawiane zagadnienia opublikowaliśmy w naszym serwisie zanimwprowadzisz.pl materiały ze szkolenia.