CCR Polska Sp. z o.o.
07 lipiec 2014

CCR Polska ponownie numerem 1 - GIOŚ opublikował raport bateryjny za rok 2012

W marcu 2014 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował (z dziewięciomiesięcznym opóźnieniem) „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za 2012 rok”. Zgodnie z opublikowanymi danymi CCR Polska Sp. z o.o. po raz trzeci z rzędu może się pochwalić największą liczbą wprowadzających wobec których przejęła ustawowe obowiązki w zakresie wprowadzanych baterii i akumulatorów.

W 2012 r. wprowadzono do obrotu ogółem ok. 394,4 mln sztuk baterii i akumulatorów o łącznej masie 89 767 Mg w tym: 10 599 Mg baterii i akumulatorów przenośnych, 59 503 Mg baterii i akumulatorów samochodowych, 19 665 baterii i akumulatorów przemysłowych. W 2012 r. zebrano 2933 Mg baterii i akumulatorów przenośnych i tym samym osiągnięto 29,10% poziomu zbierania (przy wymaganym 25 % poziomie). Z raportu GIOŚ wynika ponadto, że 80% przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory osiągnęło wymagany poziom zbierania zużytych baterii. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory przeznaczyli ponad 1,8 mln złotych na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.  Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w 2012 r. przeprowadzono 73 kontrole, które wykazały 63 naruszenia. Naruszenia dotyczyły głównie: niefinansowania publicznych kampanii edukacyjnych, nieumieszczania numeru rejestrowego GIOŚ na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, nieprzedkładania Marszałkowi Województwa sprawozdania o rodzaju i ilości wprowadzanych baterii i akumulatorów, należnej opłacie produktowej. W 2012 r. kontrolę podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Skontrolowano 176 przedsiębiorców, 601 partii baterii, 327 partii akumulatorów oraz 109 partii sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły oznakowania baterii i akumulatorów oraz braku informacji o dostępnych punktach zbierania zużytych baterii. Pełen raport GIOŚ znajdziecie Państwo tutaj http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/Raport_2012.pdf