CCR Polska Sp. z o.o.

Kontakt

CCR Polska Sp. z o.o.
CCR REPACK POLSKA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Adres do korespondencji:
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

Zadzwoń do nas: 22-213 82 00

Szczegółowe dane:

CCR Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000258034, REGON 140506389, NIP 5252362047, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.050.000 zł, numer rejestrowy BDO 000023122

CCR REPACK POLSKA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293907, REGON 141140967, NIP 7010123825, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2.500.500,00 zł opłacony w całości, numer rejestrowy BDO 000000370

CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000300945, REGON 141308645, NIP 5213474983, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5.000.000 zł, opłacony w całości, numer rejestrowy BDO 000025152

Napisz do nas:
(Przesłanie formularza kontaktowego oznacza akceptację treści poniższego oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez CCR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Współadministratorów (dostępnej TUTAJ >)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CCR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez Współadministratorów, tj. CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie i CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE.L.2016.119, s. 1, dalej zwane „RODO”), w celach kontaktowych. Posiadam wiedzę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą. Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez CCR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Współadministratorów, w tym o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.