CCR Polska Sp. z o.o.

CCR REPACK

CCR REPACK jest profesjonalną organizacją odzysku opakowań, która realizuje obowiązki nałożone na przedsiębiorców przepisami następujących ustawy: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013. Celem CCR REPACK jest rzetelna realizacja obowiązków przedsiębiorców, którzy jako pierwsze ogniwo w łańcuchu dystrybucji (np. producent, importer) na terenie Polski wprowadzają do obrotu: produkty w opakowaniach, opony oraz oleje (w tym, jako przynależne (składowe) urządzeń, maszyn lub pojazdów).
CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna o kapitale zakładowym 2 500 500 PLN została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem 0000293907

Kluczowym obowiązkiem Wprowadzającego jest osiąganie w ramach danego roku kalendarzowego poziomów odzysku i recyklingu oraz wykonanie pełnej sprawozdawczości w tym zakresie. Swoje obowiązki Wprowadzający, na podstawie zawartej na piśmie (pod rygorem nieważności) umowy, może przekazać do realizacji organizacji odzysku wraz ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Oznacza to, iż od momentu zawarcia umowy CCR REPACK wchodzi w prawa i obowiązki Wprowadzającego produkty w opakowaniach. Od tego momentu pełną odpowiedzialność karno-finansową z tytułu poprawnej realizacji przejętych od Przedsiębiorcy zobowiązań ponosi wyłącznie organizacja odzysku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W przypadku zainteresowania szczegółami oferty uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym (email: handlowy@ccr.pl). Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa propozycję , która spełni Państwa oczekiwania.

 

CCR wszystkim swoim Klientom gwarantuje

 • bezpłatne szkolenia
 • cykliczne newsletter’y z aktualnymi informacjami
 • wsparcie w interpretacji przepisów ustaw
 • konsulting i audyty środowiskowe
 • informatyczne systemy wsparcia CCR NET pozwalające łatwo i szybko raportować oraz uzyskiwać dostęp do wprowadzonych danych
 • możliwość odbioru baterii, akumulatorów oraz innych odpadów
 • doświadczenie z rynków międzynarodowych
 • niezależność od dużych podmiotów wprowadzających oraz od firm skupiających się przede wszystkim na gospodarce odpadami

 

Od ponad 20 lat grupa CCR działając w myśl zasady „one stop shopping” oferuje Przedsiębiorcom możliwość kompleksowej realizacji obowiązków Wprowadzającego na terenie Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy prowadzący aktywną działalność operacyjną na terenie całej Unii Europejskiej tylko w zakresie obowiązków Wprowadzającego podlegają pod przepisy ponad 80 aktów prawnych. Rolą CCR jest identyfikacja, zdefiniowanie oraz przejęcie ciążących na Przedsiębiorcach obowiązków. Tego typu rozwiązanie stanowi silne wsparcie dla Przedsiębiorcy, który może się skupić na swojej zasadniczej działalności, mając jednocześnie gwarancję, iż wszystkie jego obowiązki zostaną zrealizowane z należytą starannością i profesjonalizmem.

 • ponad 20 lat doświadczeń na rynkach międzynarodowych
 • możliwość realizacji „pod jednym dachem” wszystkich obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • jeden partner – lepsza kontrola przebiegu wszystkich procesów i tym samym wyeliminowanie ryzyka kar finansowych
 • możliwość zawarcia jednej kompleksowej umowy – ujednolicone wszystkie warunki współpracy np. częstotliwość raportowania, rozliczeń finansowych.
 • dedykowany opiekun dla wszystkich zakresów współpracy
 • jednolity system raportowania
 • bezpieczeństwo - na podstawie zawartej z wprowadzającym umowy spółki CCR wchodzą w prawa i obowiązki wprowadzającego, oznacza to, iż w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania któregokolwiek z przejętych obowiązków wszelkie kary i sankcje finansowe obciążą wyłącznie CCR. RELECTRA posiada zabezpieczony na ten cel kapitał w wysokości 5 mln złotych

Wszystkie spółki CCR w Polsce mają wdrożony system ISO 9001:2008 oraz 14001:2009