CCR Polska Sp. z o.o.

Zarząd


Patrick Wiedemann, Prezes Zarządu

Patrick Wiedemann Prezes Zarządu spółek CCR Polska Sp. z o.o., CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. CEO CCR Logistics Systems AG oraz Reverse Logistics GmbH. Odpowiedzialny za całą grupę i spółki zależne. Przed dołączeniem do zespołu RLG, zajmował różne stanowiska kierownicze w obszarze finansów i kontrolingu w grupie Modul AG oraz Hilti.

 


Michał Jurczok, Wiceprezes Zarządu

Michał Jurczok jest Wiceprezesem CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz CCR Polska Sp. z o.o.
Jest absolwentem Politechniki Ślaskiej w Gliwicach na kierunku Ochrona Środowiska. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (kierunek Studia Menadżerskie) oraz na Akademi Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunek Psychologia Biznesu). Zanim w 2009 roku związał swoją karierę zawodową z CCR pełnił stanowiska menadżerskie w firmach branży gospodarki odpadami (m.in. grupa Toensmeier, Rekopol Organizacja Odzysku S.A.).

 


Achim Winter,Przewodniczący Rady Nadzorczej CCR

Założyciel i wieloletni prezes CCR Logistics Systems AG. Odpowiada za networking, działania lobbingowe oraz międzynarodowe akwizycje.
Członek Rady Nadzorczej Reverse Logistics GmbH (spółka matka)